Põhisisu Vaegnägijaile

Kreutzwaldi 3, Tallinn

Info ja registreerimine 662 3744

E 9.00–19.00 T-R  9.00-18.00

Kreutzwaldi 3, Tallinn

Info ja registreerimine 662 3744

E 9.00–19.00 T-R  9.00-18.00

Registreeru veebis

Patsientide rahulolu-uuring 2019

Silmaarsti nagu ka iga teise arsti külastamine on tervise eest hoolitsemisel olulise tähtsusega. Teenuse eesmärgiks on nii laste kui ka täiskasvanute silmade tervise kontroll ja võimalike haiguste diagnostika ning ravi.

Arstikeskuse valikul on suur roll potentsiaalsete patsientide sõprade-tuttavate soovitustel, aga ka sotsiaalmeediast ja ajakirjandusest loetul. OÜ Silmaarst Krista Turman mõlemas kliinikus teeme kõik endast oleneva, et pakkuda patsientidele võimalikult meeldivat ja tulemuslikku arsti külastust ja teeninduskogemust. Selle tagamiseks ja säilitamiseks viisime 2019. aasta märtsis ja aprillis läbi patsientide rahulolu uuringu, selgitamaks välja võimalikud kitsaskohad, et veelgi parandada patsientide kogemust meie kliinikutes. Küsitlus oli anonüümne ning vabatahtlik. Patsientidel paluti täita 12 küsimusest koosnev küsimustik. Küsimustiku lõpus oli võimalus ka vabas vormis arvamusi ja kommentaare lisada.

Kokku vastas küsitlusele 57 patsienti, kellest 52,63% (30) olid naised ja 47,36% (27) mehed. Vastajate keskmine vanus oli 39 a.

Üldine rahulolu

Uuring osutas, et patsientide üldine rahulolu OÜ Silmaarst Krista Turman teenuse osutamisega oli kõrge, väga rahul oli 92% vastanutest. 8% vastas küsimusele „Kas jäite rahule külastatud spetsialisti, vastavalt kas arsti, õe või optometristi külastusega?“ eitavalt.

Patsientide üldist rahulolu mõjutavaid tegureid on palju ja need on erinevatel inimestel meelsuse kujundamisel erineva kaaluga. Kommentaaride alusel mõjutasid üldist rahulolu negatiivselt ooteaeg vastuvõtule pääsemiseks ja uuringuaegade puudumine patsiendile sobival ajal, positiivse poole pealt märgiti personali kompetentsust, meeldivat suhtumist ja arsti põhjalikke selgitusi.

Küsimusel „Kuidas jäite rahule teenindusega registratuuris?“ vastas positiivselt 98%. Kommentaarides mainiti sõbralikku ja meeldivat suhtlemist.

Rahulolu uuringute läbiviimisega

Kas enne või pärast silmaarsti külastust teostatakse vajadusel ka põhjalikud uuringud. Patsientide jaoks on oluline teada, milline on konkreetse uuringu eesmärk. Seepärast peab uuringu läbiviija (õde või optometrist) andma selgitusi, mis on arusaadavad.

Küsimusele „Kas uuringute teostamisel optometristilt/õelt saadud selgitused olid arusaadavad?“ vastas positiivselt 97% vastanutest. Kommentaarides oli kahel küsitluslehel märgitud häirivaks aparaadist silma suunatud tugev valgus ja üks patsient oli häiritud pupilli laiendamisest tingitud udusest nägemisest.

Rahulolu silmaarsti konsultatsiooniga

Silmaarsti juurde tulles on patsiendil sageli hirm oma tervise pärast või hirm teadmatusest eesootavate uuringute/protseduuride ees. Seepärast on äärmiselt oluline viis, kuidas arst patsiendi kabinetis vastu võtab ja temaga suhtleb ning selgitusi jagab nii enne protseduuride tegemist, nende ajal kui ka pärast protseduure ja/või uuringuid. Küsimusele „Kas jäite silmaarsti selgitustega rahule?“ vastas positiivselt 97% vastanutest. Kiideti võimalust arstile hiljem helistada ja küsida vastuvõtu ajal meelest läinud küsimusi.

Kokkuvõtteks

Kokkuvõtvalt saime tõdeda, et patsientide rahulolu OÜ Silmaarst Krista Turman silmakeskuse raviteenusega on väga hea. Kõige vähem olid patsiendid rahul ooteajaga, selgitusega protseduuri/uuringu vajalikkusest. Vabal tekstiväljal küsimustiku lõpus oli märgitud kommentaarina ka probleemid auto parkimise võimalustega ja meditsiiniteenuse hind.