Mustamäen Silmäkeskus tarjoaa diabeetikoille uutta ja nopeampaa mahdollisuutta näöntarkastukseen. Viime vuonna on investoimme diabeettisen retinopatian seulatutkimuksen kehittämiseen, mikä pitää sisällään sekä henkilökunnan koulutuksen että erityisen tietokoneohjelman käyttöön oton.

Diabeetikkojen näöntarkastusta varten on Mustamäen Silmäkeskuksessa käytössä uusi seulatutkimusohjelma, jonka lisäarvona on tehtävien silmänpohjankuvien ja potilaan tietojen miellyttävä ja tehokas arviointi sekä hyvä arkistointi. Vastaanoton aikana ovat potilaan kanssa tekemisissä erityisen koulutuksen saaneet optikot.

Silmälääkärit arvioivat keräämiensä tietojen perusteella diabeetikon silmänpohjien tilanteen ja päättävät, kutsutaanko tutkittava henkilö tietyn ajan kuluttua takaisin kuvaukseen vai onko tehtävä lisätutkimuksia ja aloitettava hoito. Potilas saa tietää tutkimustuloksista sähköpostitse tai postitse. Kun hänen on taas aika tulla kuvauksiin, lähettää tietokoneohjelma kutsun uutta käyntiä varten.

Diabeetikolle on silmän tutkiminen ja kuvaaminen erittäin tärkeää, koska ihminen itse ei välttämättä huomaa silmänpohjan muutoksia varhaisessa vaiheessa.
Silmäkeskus tarjoaa tarvittaessa potilaille myös hoitomahdollisuuksia joko laserhoidon tai silmän sisäisten pistosten avulla. Muutamat Silmäkeskuksen lääkärit ovat erikoistuneet juuri diabeetikkojen ongelmiin.

Vaikka silmälääkärin vastaanotolle ei tarvita lähetettä, on hyvä, jos perhelääkäri antaisi diabeetikon mukana lyhyen tiedon siitä, mitä lääkkeitä henkilö käyttää ja millainen on ollut taudin eteneminen siihen saakka. Tämä auttaa olennaisesti tilanteen arviointia.

Mustamäen Silmäkeskuksen erillinen puhelin diabeetikoille on +372 53884533.

Lue lisää:

Word-iconDiabetes ja silmä(23kb)