Ankeedi täitmine on vabatahtlik, aga see aitab meil Teie vastuvõtuks paremini valmistuda. Kui Te ei oska kõigile küsimustele vastata, võite täita ankeedi ka osaliselt.

2. Milline on seni olnud Teie nägemisteravus?
6. Kas Teil esineb praegu või on varem esinenud (palun märkige kõik probleemid, mida olete kogenud):

Viga!

Viga ankeedi saatmisel.

Aitäh!

Teie ankeet on saadetud.